Προπτυχιακοί Φοιτητές

Πλήρης Αριθμός Μητρώου:

Αποτελείται από τρία μέρη τα οποία είναι:
 1. Τμήμα Φοίτησης
 2. Έτος Εγγραφής
 3. Αριθμός Εγγραφής φοιτητή
Ο αριθμός εγγραφής φοιτητή αποδίδεται με
ακριβώς πέντε ψηφία και σας γνωστοποιείται
κατά την εγγραφή σας στο Τμήμα.

π.χ.: []


Αριθμός Ταυτοποιητικού Εγγράφου:

Συμπληρώστε τον αριθμό του ταυτοποιητικού
εγγράφου (ταυτότητα ή διαβατήριο), που έχετε
υποβάλλει στη γραμματεία του Τμήματος.
 • Χωρίς κενά ή άλλα σύμβολα
 • Τα γράμματα στις ταυτότητες
  συμπληρώνονται με Ελληνικούς
  κεφαλαίούς χαρακτήρες
 • Τα γράμματα στα διαβατήρια
  συμπληρώνονται με Λατινικούς
  κεφαλαίούς χαρακτήρεςΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την διαδικασία εγγραφής, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Τμήματός σας ή στην διεύθυνση .