Προπτυχιακοί Φοιτητές

Πλήρης Αριθμός Μητρώου:

Αποτελείται από τρία μέρη τα οποία είναι:
  1. Τμήμα Φοίτησης
  2. Έτος Εγγραφής
  3. Αύξων Αριθμός
Ο αύξων αριθμός αποδίδεται
με ακριβώς πέντε ψηφία.

π.χ.: Φοιτητής που πραγματοποίησε
την εγγραφή του στο τμήμα Βιολογίας
το 2008 με αύξων αριθμό 321,
αντιστοιχεί στον πλήρη Α.Μ. 1113200800321
και πρέπει να συμπληρώσει:

[]


Αριθμός Ταυτότητας:
  • Χωρίς κενά
  • Ελληνικοί κεφαλαίοι χαρακτήρεςΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την διαδικασία εγγραφής, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Τμήματός σας ή στην διεύθυνση .