Διαδικασία Μετάβασης

Καλωσήρθατε στις Νέες Δικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου

Η διαδικασία μετάβασης για το τμήμα σας, υλοποιείται με τα παρακάτω πέντε (5) βήματα και θα βρίσκεται σε εξέλιξη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στη διαδικασία αυτή ορίζονται τρείς (3) σημαντικές ημερομηνίες

 1. Η Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
 2. Η Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
 3. Η Ημερομηνία Οριστικής Μετάβασης

Οι παραπάνω ημερομηνίες διαφοροποιoύνται ανάλογα με το τμήμα. Μέχρι την Ημερομηνία Οριστικής Μετάβασης ο υφιστάμενος δικτυακός λογαριασμός σας, οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν (Email κ.α.) και όποιες ρυθμίσεις χρησιμοποιείτε, παραμένουν ως έχουν.


1. Ειδοποίηση για την Ημερομηνία Έναρξης της μεταβατικής φάσης για το τμήμα σας

Για να διαβάζετε αυτή την ηλεκτρονική ανακοίνωση θα έχετε πιθανότατα λάβει την ειδοποίηση για την έναρξη της μεταβατικής φάσης για το τμήμα σας. Στην περίπτωση αυτή έχετε ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλετε την Αίτηση Μετάβασης στις Νέες Δικτυακές Υπηρεσίες (βήμα 2) πριν την Ημερομηνία Λήξης που έχει οριστεί για το τμήμα σας. Η ημερομηνία αυτή αναφέρεται στην ειδοποίηση που λάβατε.

Αν δεν έχετε λάβει σχετική ειδοποίηση, το πιο πιθανό είναι να μην έχει ξεκινήσει ακόμα η φάση μετάβασης για το τμήμα σας, οπότε δεν έχει νοήμα να συνεχίσετε με το επόμενο βήμα. Σε κάθε περίπτωση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Helpdesk για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

2. Υποβολή Αίτησης Μετάβασης στις Νέες Δικτυακές Υπηρεσίες

Αυτό είναι το βήμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης που ακολουθεί. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα κληθείτε να εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία:

 1. το ονοματεπώνυμό σας και την ορθή απόδοσή του με λατινικούς χαρακτήρες,
 2. την οργανωτική μονάδα του ιδρύματος στην οποία ανήκετε,
 3. την ιδιότητά σας ως μέλος του ιδρύματος,
 4. τις προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που σας έχουν αποδοθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και θεωρείτε ενεργές,
 5. το νέο μυστικό κωδικό (password) που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε στα πλαίσια του νέου δικτυακού λογαριασμού σας.

3. Διεκπεραίωση της αίτησής σας από το Helpdesk

Η διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησής σας αρχίζει με τον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μπορεί να απορριφθούν ή να παραμείνουν σε εκκρεμότητα αν:

 1. τα στοιχεία της αίτησης δεν μπορούν να επαληθευτούν,
 2. η αίτηση αφορά φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ήδη δοθεί δικτυακός λογοριασμός, στα πλασία μετάβασης άλλης οργανωτικής μονάδας,(*)
 3. κατά την επεξεργασία της αίτησης χρειαστούν κάποιες διευκρινίσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση του δικτυακού σας λογαριασμού.

Με την έγκριση της αίτησής σας ενημερώνονται τα στοιχεία του νέου δικτυακού λογαριασμού σας. Τα στοιχεία αυτά καθώς και ο μυστικός κωδικός (password) που θα δώσετε κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, θα ενεργοποιηθούν μετά την Ημερομηνία Οριστικής Μετάβασης στις Νέες Δικτυακές Υπηρεσίες.

(*) Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιούνται όλοι οι δικτυακοί λογαριασμοί, έως ότου διευκρινιστεί ποιος θεωρείται ενεργός.


4. Παρακολούθηση της κατάστασης της αίτησής σας

Η παρακολούθηση της κατάστασης της αίτησής σας από εσάς, είναι δυνατή:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Το σύστημα μετάβασης θα σας ειδοποιήσει αυτόματα για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής σας, αποστέλλοντας σχετική ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδρύματος που έχετε δηλώσει ως κύρια.
 • Δοκιμάζοντας να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια από τις υπηρεσίες του νέου συστήματος.
Δεδομένου ότι όλες οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, μπορείτε μετά την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος να επιβεβαιώσετε την έγκριση της αίτησής σας, δοκιμάζοντας να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια από τις νέες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στη νέα υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Καλώντας το Helpdesk στο τηλέφωνο 210 727-5600 ή στέλνοντας email στην διεύθυνση helpdesk@noc.uoa.gr.
Αν μετά την πάροδο δύο (2) εργάσιμων ημερών δεν έχετε λάβει ειδοποίηση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησής σας και παράλληλα δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια από τις νέες υπηρεσίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Helpdesk ζητώντας ενημέρωση για την κατάσταση της αίτησής σας.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Helpdesk, είτε πρόκειται για απορία επί της διαδικασίας είτε για οποιοδήποτε πρόβλημα στην εξέλιξη της αίτησής σας.

Προσοχή: για την πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το νέο μυστικό κωδικό που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.


5. Ειδοποίηση για την ολοκλήρωση της μεταβατικής φάσης για το τμήμα σας

Πριν τη μετάβαση στις νέες υπηρεσίες, θα λάβετε μία τελική ειδοποίηση, για την ακριβή ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση αυτή (Ημερομηνία Οριστικής Μετάβασης). Στην ειδοποίηση αυτή θα περιλαμβάνονται ακριβείς οδηγίες τόσο για τη μετάβαση, όσο και για την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που θα σας παρέχονται.