Δημιουργία Νέου Λογαριασμού

Αίτηση Νέου Λογαριασμού Βήμα 1ο: Ηλεκτρονική Υποβολή της Aίτησης για εγγραφή στο Κ.ΛΕΙ.ΔΙ., απόκτηση λογαριασμού και όλων των προνομίων και υπηρεσιών που παρέχονται.
Ενεργοποίηση Λογαριασμού (PIN) Βήμα 2ο: Έλεγχος της κατάστασης της αίτησης σας μέσω του PIN που αποκτήσατε μέσω της παραπάνω αίτησης & Ενεργοποίηση του Λογαριασμού και των υπηρεσιών που σάς ενδιαφέρουν.

Διαχείριση Λογαριασμού

Αίτηση Μεταβολής Στοιχείων Αίτηση μεταβολής στοιχείων (π.χ. αλλαγή σχέσης με το ίδρυμα). Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στην Υπηρεσία Καταλόγου και καθορίζουν τα δικαιώματά σας στις προσφερόμενες δικτυακές υπηρεσίες.
Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ενεργοποίηση και παραμετροποίηση υπηρεσιών.
Αλλαγή Password Αλλαγή του μυστικού κωδικού, για όλες τις υπηρεσίες (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω τηλεφώνου κ.λπ.).


Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου | Βοήθεια και Τεκμηρίωση Δικτυακών Υπηρεσιών | Επικοινωνία με Helpdesk